BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dane kontaktowe DZP

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

FAX: +48 (81) 448 5271
  +48 (81) 448 5281
TELEFON:  
Kierownik: +48 (81) 4448 5272
Zastępca kierownika: +48 (81) 4448 5273
  +48 (81) 4448 5270-5277
 1. KOMUNIKAT dot obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
 2. JEDZ - INSTRUKCJA wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 3. Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
 4. Od dnia 1 stycznia 2016 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł (Dz. U. z  29.12.2015 r. Poz. 2254).
 5. Od dnia 1 stycznia 2016 roku Uniwersytet Medyczny obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacjii Unii Europejskiej (Dz. U. z 28.12.2015 r. Poz. 2263):
  1. 209 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.
 6. 30.000 euro – próg bagatelności obowiązujący od 16.04.2014 r. wprowadzony ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 01.04.2014 r. Poz. 423).
 7. Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp (tj. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 8. Zaproszenie na szkolenie wewnętrzne Pzp dn 29-30.10.2015 r.

 9. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. CBA. Warszawa 2014.

 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

 11. Plan Zamówień Publicznych na 2016 rok.

Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...