BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin pracy w UM

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązujący od 09 lipca 2018 r.

 

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Podstawowe prawa i obowiązki pracowników
Rozdział III Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy
Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V Obecność w pracy, usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień
Rozdział VI Urlopy i zwolnienia od pracy
Rozdział VII Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
Rozdział VIII Ochrona pracy kobiet
Rozdział VIII Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Rozdział VIII Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Rozdział VIII Postanowienia porządkowe
Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Pliki do pobrania

zal_po46_regulamin_pracy_2018_ujednolicony.pdf

Pełna treść Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązująca od 09 lipca 2018 roku

zal_po46_regulamin_pracy_monitoring_zasady.pdf

Załącznik do Regulaminu Pracy