BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

09.04.2021

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
09.04.2021

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
09.04.2021

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
01.04.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
01.04.2021

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1  2  3